Otwarcie 1

– 12–14 PC w składzie zrównoważonym lub 4–4–1–4;

– 15+ na ;

 18+ w składzie dowolnym.

Sekwencje

1 – 1 =0–6 PC w składzie dowolnym, 7–11 PC na / (16)17PC w składzie zrównoważonym bez st.      

1 – 1 BA =   7–10 PC w składzie zrównoważonym bez starszej czwórki.

1 – 2/2 = NAT, GF, możliwe starsze czwórki.

1 – 2/ = NAT, GF, zasadniczo 6+/, lub 5-ka przedniej jakości.

1 – 2BA =    11–12 PC w składzie zrównoważonym bez starszej czwórki.

1 – 3/ = 9–11 PC, 6+/, inwit do 3BA.

1 – 3BA = 13–16 PC w składzie zrównoważonym bez starszych czwórek.   

Odwrotka – odpowiedzi: 4–4–5–5.                            

Magister (PRO) w sekwencjach:

1/1 – 1/

1BA    – 2 

Odpowiedzi:

2 = brak trzech kart w kolorze odpowiedzi partnera, minimum rebidu.

2/ = fit trzykartowy w kolorze odpowiedzi partnera, minimum

–  albo, gdy jest to drugi starszy, fit trzykartowy w kolorze odpowiedzi partnera, maksimum.

2BA = brak trzech kart w kolorze odpowiedzi partnera, maksimum rebidu. 

Otwarcie 1:

– 12–17 PC, 5+ lub w układzie 4441;

– 12 – 14 PC, 4–5

Sekwencje:

1 – 2 = NAT GF, możliwe starsze czwórki.

1 – 2 = odwrócone podniesienie: 10+PC, 4+, bez starszej czwórki,  forsing do szczebla 3.

1 – 2/ = NAT GF, zasadniczo 6+/, kolor przedniej jakości.

1 – 3 = 9–11 PC, 6+ (NAT inwit).

1 – 3 = blokujące.

1 – 3//4 splinter.

1 – 2

2/ = rewers, 15+ PC.

1 – 2

2/3BA= układ 4–4–4–1 (singiel ), 12–14/15–17 PC.

Otwarcia 1/:

12–17 PC, 5+/.

Sekwencje:

1/ – 1BA = półforsujące.

1/ – 2 = GF, naturalne albo seminaturalne.

1/ – 2 = NAT (5+) GF.

1 – 2  = NAT GF, zasadniczo 6+, kolor przedniej jakości.

1/ – 2BA = inwit do końcówki z fitem kierowym/pikowym.

1/ – 3/ = NAT inwit, 9–11 PC, 6+/.

1 – 3 = NAT inwit, 9–11 PC, 6+.

2BA forsują jedynie po odpowiedzi two-over-one.

W sekwencji:

1 – 1

2 – 2BA = nieforsujące.

Otwarcie 1BA:

15–17 PC w składzie zrównoważonym,

dopuszczalna słaba starsza piątka lub młodsza szóstka oraz układ 5–4–2–2 z longerami w młodszych.

Sekwencje:

1BA – 2 = stayman, obiecuje starszą czwórkę; tylko trzy odpowiedzi:

2 brak starszej czwórki.

2 – cztery kiery, niewykluczone cztery piki.

2 – cztery piki, wykluczone cztery kiery.

1BA – 2///3 = jednoznaczne transfery (3 = kara, słabe albo GF).

1BA – 2BA = inwit bez starszej czwórki.

1BA – 3 = NAT inwit na karach.

1BA – 3/ = konwencja 5431.

1BA – 4/ = teksas na kiery/piki. 

Otwarcie 2♣:

11–15 PC na 6+ albo 5+–4/.

Sekwencje:

2 – 2= pytanie, zasadniczo 10+PC, co najmniej inwit.

2  –   2

2/ = naturalne, czwórki.

2BA= 6+, bez starszej czwórki, bez krótkości.

3= 6+, bez starszej czwórki, boczna krótkość (dalej 3 = pytanie o singla).

2 – 2BA = puppet na 3, słabe z fitem treflowym (blokujące) albo GF w układzie 5+–5+ na pozostałych kolorach.

2 – 2BA

3 – 3 = GF kara i kiery.

3 = GF kiery i piki.

3= GF piki i kara (jak w wilkoszu).

 Otwarcie 2:

dwukolorówka Wilkosza.      

 Otwarcia 2/:

6–11 PC, 6+/ (naturalne słabe dwa).

2 – 2 = pytanie o singletona (2BA = singiel pik).

2 – 2BA = pytanie o singletona.

Otwarcie 2BA:

6–11 PC, 5+–5+.

2BA – 3 = pytanie o układ (krótkość).

 2BA – 3 = NAT GF.

Otwarcie 3BA:

pełny kolor młodszy bez bocznego dojścia (maksimum dama bokiem).

3BA – 4/5 = chęć gry w kolor longera otwierającego.

3BA – 4 = pytnie o singletona

3BA – 4/ = NAT.

Strefa szlemowa:

splinter, cuebidy, blackwood (102) na pięć wartości z damą atu,

blackwood wyłączeniowy (012) na 4 wartości – z królem atu, bez asa w kolorze krótkości,

atutowa, pytanie o króle, po 1BA – 4 = gerber.

Licytacja po interwencji:

Po kontrze przeciwnika: przeskok kolorem = kolor + fit.

                                        podwójny przeskok = splinter.

                                        nowy kolor na wysokości jednego forsuje.

                                        nowy kolor na wysokości dwóch nie forsuje.

2/3BA – bilansowe podniesienie koloru otwarcia z fitem i stosownymi wartościami defensywnymi.

Po kontrze na 1BA: rekontra = silna.

inne – jak bez kontry.

Po otwarciu 1BA i naturalnym wejściu przeciwnika na szczeblu dwóch bądź trzech

 –  kontry negatywne (wywoławcze).

Po wejściu przeciwnika kolorem:

nowy kolor na wysokości dwóch nie forsuje.

2BA = forsing z fitem.

kolor przeciwnika = inwit z fitem.

Licytacja w obronie:

Możliwe lekkie wejścia na wysokości jednego, przyzwoite na wysokości dwóch, wejścia z przeskokiem – blokujące.

Po naszym wejściu 1/(a także po trzecio- i czwarto ręcznym otwarciu)

– 2 drury (najsłabsza odpowiedź partnera = powrót na kolor wejścia/otwarcia).

Kontra wywoławcza po otwarciach do 4, odpowiedzi naturalne, z bilansu. Sztuczny negat 1 tylko po kontrze a otwarcie 1.

Wejście 1BA = 15–18 PC, na pozycji reopen – 11–15 PC (na reopen może nie być zatrzymania w kolorze otwarcia!).

 Po otwarciach 1/:

            1/ – (2) = dwukolorówka na starszych 5+–5+.

 Po otwarciach 1/:

1/ – (2/) = dwukolorówka Michaelsa (5+–5+ na drugim starszym i dowolnym młodszym).

1/ – (2BA) = dwukolorówka 5+–5+ na młodszych.

 1 – (2BA) = dwukolorówka 5+–5 kiery i trefle.

Obrona po otwarciu przeciwnika silnym 1BA (tak samo na drugim i czwartym ręku):

kontra= dwukolorowa: starsza czwórka + młodsza (co najmniej) piątka.

2= wywołanie na kolory starsze (możliwy układ 5–4, a nawet 4–4).

2 = 6+/ (tak jak otwarcie multi, może być jednak większa siła).

2/ = 5/–4+C/.

2BA = młodsze 5+–5+.

Po otwarciu przeciwnika słabym 1BA:

kontra siłowa – od ładnych 13 PC.

pozostałe wejścia – jak po silnym 1BA.

Lebensohl– po otwarciu 1BA i wejściu na wysokości dwóch,

po kontrze wywoławczej na naturalne otwarcie słabe dwa w starszy.

Kontry :

wywoławcza, objaśniająca, odpowiedź, negatywna (w tym sputnik – na 1 wyklucza ),

nadwyżkowa (cards/points-showing, maximal overcall double), Lightnera, wistowa, atakująco-obronna.

Wist:

Wist odmienny.

Zrzutki odwrotne (preferencja ilości).

Na bez atu:

Do A i D – marka-demarka (jakość), do K – odblokowanie lub ilościówka.

Lawintal:

sygnał wistowywskazujący partnerowi w jakim kolorze obrońca posiada wysokie wartości,

  • zrzucenie wysokiej blotki sygnalizuje posiadanie wartości w wyższym z pozostałych 2 kolorów (nie kolor wistu i nie atu)
  • zrzucenie niskiej blotki sygnalizuje posiadanie wartości w niższym z pozostałych 2 kolorów

zrzutka krakowska:

to ustalenie wistowe obrońców, według którego przy pierwszej zrzutce nie do koloru w obronie kontraktu bezatutowego, zrzucamy kartę z koloru bezwartościowego, a jej wysokość sugeruje wartości w jednym z pozostałych dwóch kolorów: wysoka karta - w starszym, niska - w młodszym z pozostałych. Na przykład, jeżeli na kiera dorzucimy wysokie karo sugeruje to wartości pikowe, małe karo pokazywałoby wartości w treflach.

Nie gramy potwierdzeniem wistu!